ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

ติดต่อหน่วยงาน

 

333 หมู่ 4 บ้านพนาสวรรค์  ตำบลห้วยหลัว  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  47140

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต3

โทร.  นายสมเด็จ  ขาวนาเข  ผู้อำนวยการโรงเรียน  089-841-9798

         นายไตรรัตน์  สายสินธุ์  ผู้ดูแลเว็ปไซต์  088-560-9902,088-310-8783

         นายวัชระ  มังทานี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  095-531-7610

        นายพรสวัสดิ์  ทองมูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคค  080-007-7580

        นางยุวเรศ  ศรีอักเศรษฐ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  080-197-6585

        นางสาววนิดา  อิทธิแสง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั้วไป  080-197-6585

        นางสาวอรยุภา  หมื่นสุข  ธุรการโรงเรียน  083-339-5296

Email : 47030142@sakonnakhon3.go.th

www.laopaksai.skn3.net

facebook : โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่

 
ส่งข่าวโดย : บ้านเหล่าผักใส่  เมื่อวันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 09.59 น. เปิดอ่าน: 155 ครั้ง ไอพี:: 180.183.235.5 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แผนภูมิแสดงการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางคึก [18 มิถุนายน 2564 00.29 น.][อ่าน 12 ครั้ง]
แผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางคึก [18 มิถุนายน 2564 00.25 น.][อ่าน 4 ครั้ง]
Model ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านปางคึก [18 มิถุนายน 2564 00.23 น.][อ่าน 6 ครั้ง]
มาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีของโรงเรียนบ้านปางคึก [18 มิถุนายน 2564 00.21 น.][อ่าน 5 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [18 มิถุนายน 2564 00.14 น.][อ่าน 10 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]