โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2562
ประชุมจัดการศึกษาในปี 2562

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหมู่บ้าน ชุมชน ที่มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอันเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉับที่ 2) พ.ศ. 2545 ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา อย่างแท้จริงในลักษณะเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของสถานศึกษา

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 24 มิถุนายน 2562 16.37 น. เปิดอ่าน: 34 ครั้ง ไอพี:: 118.173.0.231 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2562 [20 กุมภาพันธ์ 2563 11.03 น.] [อ่าน 46 ครั้ง]
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 [28 มกราคม 2563 12.17 น.] [อ่าน 36 ครั้ง]
จัดสรรสามัคคี เกมส์ ปี 2562 [28 มกราคม 2563 08.49 น.] [อ่าน 19 ครั้ง]
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 [21 สิงหาคม 2562 09.58 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
8 สิงหาคม 2562 วันอาเซียน [13 สิงหาคม 2562 17.25 น.] [อ่าน 51 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]