การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
ร.ร.นากระแซงศึกษา สพม.29 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)

                 โรงเรียนนากระแซงศึกษา  โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มบริหารทั่วไป  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)  ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้”  ในวันพฤหัสบดีที่ 4  กรกฎาคม 2562   ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนนากระแซงศึกษา  เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน  ในการจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสุนีรัตน์    พวงพั่ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน  5 ฝ่าย  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 กรกฎาคม 2562 07.54 น. เปิดอ่าน: 46 ครั้ง ไอพี:: 49.230.83.3 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ [30 มิถุนายน 2564 11.22 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนากระแซงศึกษา [30 มิถุนายน 2564 11.16 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
การนำเสนอการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน [30 มิถุนายน 2564 11.08 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร [10 มิถุนายน 2564 10.21 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ [08 มิถุนายน 2564 12.08 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]