ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้ดำเนินจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โดยมีการจัดนิทัศการผลงาน ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

     ตามที่รัฐบาลประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและแปราบปรามยาเสพติดเป็น      “วาระแห่งชาติ” โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนิน    โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ เป็นโรงเรียนที่ได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการเป็น   ศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจึงตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้     โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย การส่งเสริมและพัฒนาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่สถานศึกษาที่ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่
        ซึ่งภายในศูนย์เรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ เช่น แผนปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีการจัดนิทัศการผลงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว  ผลการดำเนินงานโรงเรียน
ปลอดบุหรี่  ผลการดำเนินงานคลินิกเสมารักษ์  และผลงานนักเรียนในการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  ฯลฯ

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 11.20 น. เปิดอ่าน: 105 ครั้ง ไอพี:: 180.183.193.201 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ และมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน [28 สิงหาคม 2563 14.26 น.] [อ่าน 20 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ [04 สิงหาคม 2563 13.00 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
ตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 [11 กรกฎาคม 2563 18.37 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ [11 กรกฎาคม 2562 11.20 น.] [อ่าน 105 ครั้ง]
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข [24 มิถุนายน 2562 17.53 น.] [อ่าน 215 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]