O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
ปี 2563


ว 11 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

 

ว 12 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ว 13 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ว 14 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

ประกาศ รายระเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสกลนคร

 

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560)

 

ว6 คำชี้แจงและแบบประเมินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

 

กฏ กคศ.การเลื่อนเงินเดือนและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2561

 

ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

 

ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู

 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขอลาออกจากราชการ

 

ว460 มอบอำนาจการบริหารลูกจ้างประจำ(เพิ่มเติม)

 

ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

 

ว5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้สอน

 

แนวปฏิบัติในการขออนุญาติไปต่างประเทศ

 

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 กรกฎาคม 2562 22.53 น. เปิดอ่าน: 441 ครั้ง ไอพี:: 115.87.129.228 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน [20 กรกฎาคม 2562 23.02 น.] [อ่าน 602 ครั้ง]
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร [20 กรกฎาคม 2562 23.01 น.] [อ่าน 396 ครั้ง]
O3 : อำนาจหน้าที่ [20 กรกฎาคม 2562 23.01 น.] [อ่าน 354 ครั้ง]
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [20 กรกฎาคม 2562 23.01 น.] [อ่าน 721 ครั้ง]
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน [20 กรกฎาคม 2562 23.00 น.] [อ่าน 336 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]