ประชุมเชิงปฎิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่ชั้นเรียน สำนักคณะกรรมกำรป้องกันและปราบปรามการทุจ

                สำนักคณะกรรมกำรป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงำนภำครัฐและเป็นแนวทำงปฏิบัติในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

 

KsbMaN.md.jpg

ในภาพอาจจะมี 1 คน à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, คนที่ยิ้ม, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม

                 รูปภาพอื่นๆเพิ่มเติม....

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2562 11.27 น. เปิดอ่าน: 111 ครั้ง ไอพี:: 202.176.131.72 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [06 สิงหาคม 2562 11.29 น.] [อ่าน 89 ครั้ง]
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา [27 กรกฎาคม 2562 11.27 น.] [อ่าน 111 ครั้ง]
โครงการรวมพลัง ก้าวสู่ฝัน (เพชรบัวพิทย์) [26 เมษายน 2562 09.02 น.] [อ่าน 67 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]