โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

 

ประกาศโรงเรียนสันทรายงามวิทยา

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

***************************************

ตามที่โรงเรียนสันทรายงามวิทยา ตำบลสันทรายงาม  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  ได้ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่  2๔ – 2๙ กรกฎาคม 256๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่งธุรการโรงเรียน นั้น

          บัดนี้  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ  ดังนี้

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาวปานวดี   จินะ

 

นางสาวจิราพร   ริมทอง

 

นางสาวเจนจิรา  พระสว่าง

 

นายธนวัฒน์      อินทะชัย

 

นายไพศาล       แก้วรากมุก

 

นายเกรียงศักดิ์   กาติ๊บ

 

นายณัฐพล        ทองจักร์

 

นายปฏิภาณ      พรมวิภา

 

นางสาวพิมพกานต์   วีระแสง

 

๑๐

๑๐

นางสาวจรรยพร     มหาวรรณ์

 

๑๑

๑๑

นางสาวญาจิตร      อุตุภรณ์

 

๑๒

๑๒

นางสาวกมลเนตร    สีรัตน์

 

๑๓

๑๓

นางธันย์วรัชญ์        ปิยภัทรภูวดล

 

๑๔

๑๔

นางสาวเอื้องฟ้า      ธุระพันธุ์

 

๑๕

๑๕

นางสาวนินทิรา   ใจชื่น

 

๑๖

๑๖

นางสาวอุ้มบุญ   ประทุมแก้ว

 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ข้างต้น   มาสอบคัดเลือก วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนสันทรายงามวิทยา  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

                                                       

 

                                                                          

                                       (นายประทีป  ชาสมบัติ)

                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายงามวิทยา

 

  ไฟล์ประกอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 29 กรกฎาคม 2562 17.04 น. เปิดอ่าน: 63 ครั้ง ไอพี:: 180.180.63.134 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 [10 มีนาคม 2563 12.58 น.] [อ่าน 16 ครั้ง]
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 [10 มีนาคม 2563 12.51 น.] [อ่าน 6 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน [29 กรกฎาคม 2562 17.04 น.] [อ่าน 63 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]