ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา งานมหากรรมวิชาการ Southern EP Open House 2014
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา งานมหากรรมวิชาการ Southern EP Open House 2014

           โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  สพป.นศ.4  ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา งานมหากรรมวิชาการ Southern  EP  Open  House  2014    วันที่ 4- 5  สิงหาคม  2557  ณ โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  ผลการแข่งขันดังนี้

 

 ที่

รายการ

ระดับ

ชื่อ- สกุล

รางวัล

ลำดับที่

1

Spelling  Bee

Level  1

เด็กชายชาญสิทธิ์  ชูพงศ์

เหรียญทอง

1

2

Word  Building

Level  2

เด็กหญิงธนัญญา  อินทร์ชู

เด็กหญิงชุตินันท์  สุขเกื้อ

เหรียญทอง

1

3

Listen and Draw

Level  2

เด็กหญิงปิ่นฤทัย   อนันตนานนท์

เด็กหญิงณิชกานต์  วิชชุไตรภพ

เหรียญทอง

1

4

Singing  Contest

Level  1

เด็กชายโสภณธีร์  ลิ่มขจรเกียรติ

เหรียญทอง

2

5

Spelling  Bee

Level  2

เด็กชายกีรคิต   บุญกาญจน์

เหรียญทอง

2

6

Listen and Draw

Level  1

เด็กหญิงธนัตนันท์  เกษรสิทธิ์

เด็กหญิงภัณฑิรา  ก้องบูลยาพงษ์

เหรียญทอง

3

7

Speech  Contest

Level  2

เด็กหญิงเพชรบงกช  มากทอง

เหรียญทอง

4

8

Science  Show

Level  2

เด็กชายวัยวิน  ใจห้าว

เด็กชายปาณัสม์  เพชรเศรษฐ

เด็กหญิงอัญชิษฐา   พิมลศิริผล

เหรียญทอง

4

9

Word  Building

Level  1

เด็กหญิงศุภสุตา  ยิ้มเส้ง

เด็กหญิงนูรีน  เจ๊ะมะหมัด

เหรียญทอง

5

10

Story  Telling

Level  2

เด็กชายภานุวัตน์  คล้ายพงษ์

เหรียญทอง

6

11

Story  Telling

Level  1

เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ชัยชนะ

เหรียญทอง

7

12

Singing  Contest

Level  2

เด็กชายฮัทซัน   เจ๊ะแหละ

เหรียญทอง

11

13

English Science &Math Quiz

Level  1

เด็กหญิงธิดารัตน์   สุวรรณรัศมี

เด็กชายพงศกร  ดวงมุสิก

เหรียญเงิน

3

14

Multi  Skills

Level  2

เด็กชายชนน  อิสระวัฒนา

เหรียญเงิน

7

15

Speech  Contest

Level  1

เด็กชายปาณภัทร  อิสระวัฒนา

เหรียญเงิน

9

16

English Science &Math Quiz

Level 2

เด็กหญิงนิวาริน   ถาวราแก้ว

เด็กหญิงมิตรสีนี  กำเนิดนพลักษณ์

ชมเชย

6

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม 2557 09.57 น. เปิดอ่าน: 951 ครั้ง ไอพี:: 49.230.129.208 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 [09 มกราคม 2563 14.10 น.] [อ่าน 95 ครั้ง]
วันวชิราวุธ [25 พฤศจิกายน 2562 15.24 น.] [อ่าน 21 ครั้ง]
ผลการนำนักเรียนไปแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ [22 สิงหาคม 2560 01.55 น.] [อ่าน 481 ครั้ง]
กิจกรรมพิธีไหว้ครู [08 มิถุนายน 2560 12.40 น.] [อ่าน 293 ครั้ง]
มอบถุงยังชีพแก่ครู นักเรียนโรงเรียน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม [20 มกราคม 2560 16.34 น.] [อ่าน 251 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]