โครงการ เข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินโรงเรียนสุจริต
<ผอ.วิไลวรรณ สงพอ> เป็นประธานเปิดงาน โครงการ < เข้าค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนสุจริต ครั้งที่ 1/2557 > โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงาน

<ผอ.วิไลวรรณ   สงพอ>  เป็นประธานเปิดงาน โครงการ < เข้าค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  โรงเรียนสุจริต  ครั้งที่ 1/2557  > โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน โดยเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญของโรงเรียนสุจริต  5  ประการ   คือ  ทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ   ให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเอง  ผู้อื่น  และสังคม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  กิจกรรมที่จัดดังนี้  < กิจกรรมเวลามีค่า,  กิจกรรมค้นหาคนรู้ใจและจดจำความดีจองคนรู้ใจ, กิจกรรมสร้างความตระหนักป้องกันการทุจริต, ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน,  กิจกรรมคณิตคิดเร็ว,   กิจกรรมสร้างขอตกลง, และกิจกรรมสัญญาใจฝากไว้ในแผ่นดิน> นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากได้รับความรู้เรื่องทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ   พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำต่อไป    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก   (สุดาพร  กริดรัมย์ ภาพ / ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม 2557 09.14 น. เปิดอ่าน: 940 ครั้ง ไอพี:: 182.93.210.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1442 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 349 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 417 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 714 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 430 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]