การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562
การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนากระแซงศึกษา

            วันที่ 30 -31  กรกฎาคม 2562  โรงเรียนนากระแซงศึกษาได้จัดกิจกรรม “อบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน ณ หอประชุมโรงเรียนนากระแซงศึกษา เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 

             (1) กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ ดังนี้

                   -  ความเป็นมาและความสำคัญของการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                   -  กิจกรรมนำใจให้ทำดี

                   -  แนวทางการทำโครงงานคุณธรรม รูปแบบการจัดทำโครงงาน,

             (2)  กิจกรรมกลุ่มของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาในการร่วมวางแผนและนำเสนอโครงงานคุณธรรม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน 

ซึ่งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงต่อไป  ทั้งนี้ นางสุนีรัตน์  พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา ได้อยู่ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู นักเรียน  ในการปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรม

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม 2562 13.57 น. เปิดอ่าน: 86 ครั้ง ไอพี:: 182.232.129.121 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ [30 มิถุนายน 2564 11.22 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนากระแซงศึกษา [30 มิถุนายน 2564 11.16 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
การนำเสนอการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน [30 มิถุนายน 2564 11.08 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร [10 มิถุนายน 2564 10.21 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ [08 มิถุนายน 2564 12.08 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]