โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ค่ายต้นกล้า Cr4 รุ่นใหม่ หัวใจแกร่ง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Cr4 รุ่นใหม่ หัวใจแกร่ง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Cr4 รุ่นใหม่ หัวใจแกร่ง  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะชีวิตเพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562            ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 สิงหาคม 2562 13.10 น. เปิดอ่าน: 7 ครั้ง ไอพี:: 101.109.185.53 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ค่ายต้นกล้า Cr4 รุ่นใหม่ หัวใจแกร่ง [14 สิงหาคม 2562 13.10 น.] [อ่าน 7 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 [13 สิงหาคม 2562 12.25 น.] [อ่าน 40 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]