โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ61-62
โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน อำเภอเชียงของ ประกาศนโยบายเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนุบาลปลอดโรค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน อำเภอเชียงของ ประกาศนโยบายเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนุบาลปลอดโรค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

        ๑.การป้องกันควบคุมโรคติดต่อของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา

        ๒.การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน

        ๓.การส่งเสริม เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสุขภาพ

        ๔.การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

        ๕.การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

        ๖.การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง

        ๗.การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

        ๘.การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

        ๙.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2562 11.12 น. เปิดอ่าน: 23 ครั้ง ไอพี:: 118.174.95.145 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ61-62 ครั้งที่ 2 [26 ธันวาคม 2562 16.19 น.] [อ่าน 9 ครั้ง]
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ61-62 [15 สิงหาคม 2562 11.12 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]