ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายสิชล 1 ปีการศึกษา 2557
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายสิชล 1 ปีการศึกษา 2557 ตัวแทนนักเรียนวัดประทุม เข้าแข่งระดับเขตพื้นที่ฯ 45 รายการ

    

             การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1 เสร็จสิ้นแล้ว  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1 ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จำนวน  45  กิจกรรม   รายละเอียด ดังนี้

 

 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน  6  กิจกรรม
 • กิจกรรมอ่านออกเสียงและจับใจความ  ระดับชั้น ป. 1-3
 • กิจกรรมอ่านออกเสียงและจับใจความ ระดับชั้น ป. 4-6
 • เขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป. 1-3
 • แต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ป. 4-6
 • กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป. 1-3
 • กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น . 4-6
 1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน  5  กิจกรรม
 • กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1-3
 • กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6
 • กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประดิษฐ์) ระดับชั้น ป. 4-6
 • การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป. 4-6
 • การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป. 1-3
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน  6  กิจกรรม
 • อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป. 4-6
 • การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน  ระดับชั้น ป. 4-6
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ระดับชั้น ป. 4-6
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ป. 4-6
 • การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับชั้น ป. 4-6
 • การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน  4  กิจกรรม
 • เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. 1-3
 • เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6
 • มารยาทไทย  ระดับชั้น ป. 1-3
 • สวดมนต์แปล  ระดับชั้น ป. 1-6
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จำนวน  1  กิจกรรม
 • การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป. 1-6
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)  จำนวน  7  กิจกรรม
 • การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6
 • การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับชั้น ป.4-6
 • การขับร้องเพลงสากล  ชาย  ระดับชั้น ป. 1-6
 • การขับร้องเพลงสากล  หญิง  ระดับชั้น ป. 1-6
 • เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ป. 1-6
 • เดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ระดับชั้น ป. 1-6
 • การประกวดขับขานประสานเสียง  ระดับชั้น ป. 1-6
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน 2  กิจกรรม
 • กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  ระดับชั้น ป. 4-6
 • การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับชั้น ป. 4-6
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จำนวน  7  กิจกรรม
 • กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu Speech)  ระดับชั้น ป. 1-3
 • กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu Speech)  ระดับชั้น ป. 4-6
 • กิจกรรม Spelling Bee    ระดับชั้น ป. 1-3
 • กิจกรรม Spelling Bee    ระดับชั้น ป. 4-6
 • กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ป. 4-6
 • กิจกรรม Multi Skills Competition   ระดับชั้น ป. 4-6
 • การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz)  ระดับชั้น ป. 4-6
 1. ปฐมวัย  จำนวน  1  กิจกรรม
 • การเล่านิทานประกอบท่าทาง  ระดับปฐมวัย
 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 6  กิจกรรม
 • การแข่งขัน Cross word  ระดับชั้น ป. 1-6
 • การแข่งขัน A Math  ระดับชั้น ป. 1-6
 • กิจกรรมประกวดคำคม  ระดับชั้น ป. 1-6
 • การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้น ป. 1-6
 • การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้น ป. 4-6
 • การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับชั้น ป. 4-6

  
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2557 13.28 น. เปิดอ่าน: 507 ครั้ง ไอพี:: 182.93.204.140 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน [20 ตุลาคม 2563 18.13 น.] [อ่าน 568 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [18 ตุลาคม 2563 11.35 น.] [อ่าน 395 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ [15 ตุลาคม 2563 12.11 น.] [อ่าน 452 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(โครงการ English Program) [23 กรกฎาคม 2563 12.29 น.] [อ่าน 72 ครั้ง]
รับรางวัลและเกียรติบัตรการสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ [30 มกราคม 2563 15.47 น.] [อ่าน 145 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]