การแข่งขันมหกรรมวิชาการศูนย์เครือข่ายที่ 5
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดให้มีการแข่งขันมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2557 ในวัน

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  จัดให้มีการแข่งขันมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ  ปีการศึกษา  2557  ในวันที่  10-12  กันยายน  2557  ณ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม  โดยมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5  จำนวน  15  โรงเรียน ประกอบด้วย
1.โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม  โดย  ผอ.วินิช  ไตรโยธี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และประธานศูนย์เครือข่าย
2. โรงเรียนวัดสุทธิมงคล  โดย ผอ.นรงณ์  เห็นหลอด  ผู้อำนวยการโรงเรียน
3. โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) โดย ผอ.ไมตรี  ปัญหาวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน
4. โรงเรียน้บานบะทองนาหัวช้าง  โดย ผอ.สุภาพร  กิณเรศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน
5. โรงเรียนบ้านท่าสองคอน  โดย ผอ.จีระพงษ์  จันทะรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน
6. โรงเรียนบ้านบะฮี  โดย  ผอ.มานพ  ติกาพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน
7. โรงเรียนบ้านบะหัวเมย  โดย  ผอ.ธีระพงษ์  แก้วฝ่าย  ผู้อำนวยการโรงเรียน
8. โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์  ผอ.รุ่งนภา  ธิศรี
9. โรงเรียนบ้านนาตากาง  โดย  ผอ.รัชตะ  สมพมิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียน
10. โรงเรียนดอนม่วย  โดย ผอ.สราวุฒิ  บุญยืน  ผู้อำนวยการโรงเรียน
11. โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดแนขาว  โดย  ผอ.วีระพงศ์  ทัศนพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน
12. โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง  โดย  ผอ.สุรชาติ  สีเหลือง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
13. โรงเรียนบ้านตาลเลียน  โดย ผอ.ภาณุวัฒน์  สัมฤทธิคุณากร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เลขานุการศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5
14. โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง  โดย  ผอ.ธงชัย อัมวงศา
15. โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ  โดย  ผอ.ประพันธ์  ขันธ์พัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 27 สิงหาคม 2557 08.20 น. เปิดอ่าน: 451 ครั้ง ไอพี:: 182.93.214.56 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน [27 สิงหาคม 2557 09.03 น.] [อ่าน 314 ครั้ง]
การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน [27 สิงหาคม 2557 08.39 น.] [อ่าน 810 ครั้ง]
การแข่งขันมหกรรมวิชาการศูนย์เครือข่ายที่ 5 [27 สิงหาคม 2557 08.20 น.] [อ่าน 451 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]