O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบัับที่ 2 )  พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติสภาครูแลบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำต่ำแหน่ง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2547  

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 19 สิงหาคม 2562 13.38 น. เปิดอ่าน: 69 ครั้ง ไอพี:: 1.1.234.8 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [19 สิงหาคม 2562 13.38 น.] [อ่าน 69 ครั้ง]
O10 : แผนดำเนินการประจำปี [03 สิงหาคม 2562 13.33 น.] [อ่าน 83 ครั้ง]
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน [03 สิงหาคม 2562 13.31 น.] [อ่าน 75 ครั้ง]
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [03 สิงหาคม 2562 13.30 น.] [อ่าน 67 ครั้ง]
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน [03 สิงหาคม 2562 13.28 น.] [อ่าน 103 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]