เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธัน

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา  ๘๗   พรรษา   ๕  ธันวาคม ๒๕๕๗  ของกระทรวงศึกษาธิการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ”> ในระหว่างวันที่  ๓ – ๕  ธันวาคม ๒๕๕๗  ในครั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  นำโดย ผอ.วิไลวรรณ  สงพอ และคณะครู   ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ   มาจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู  ในการดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง>  ณ  บริเวณสนามหญ้าหน้าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยให้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาคุณภาพชีวิตครู  ผลงานของโรงเรียน เช่น การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์หรือการปลูกผักไร้ดิน, การเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก,การทำน้ำหมักชีวภาพ, การทำน้ำยาล้างจาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู  (สุดาพร  กริดรัมย์ ข่าว /เกษม  ขามสิทธิ์)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 04 ธันวาคม 2557 11.26 น. เปิดอ่าน: 390 ครั้ง ไอพี:: 182.93.210.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1441 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 348 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 417 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 714 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 429 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]