ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ ในวันที่ 10 มกราคม 2558

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เรียน ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

                   เนื่องด้วย ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2558  เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนบ้านบ้องตี้    ได้จัดกิจกรรมวันเด็กมาเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ก็ได้จัดขึ้นตามปกติ โดยจะมีเด็กและเยาวชนประมาณ 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรม (นักเรียน 843 คน ศูนย์เด็กเล็กประมาณ 400 คน) โรงเรียนบ้านบ้องตี้จึง      ขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ของขวัญ หรือของรางวัลต่าง ๆ ตามกำลัง เพื่อที่   จะได้มามอบให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

โรงเรียนบ้านบ้องตี้หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านบ้องตี้ขอขอบพระคุณและขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ

                จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดให้ความอนุเคราะห์

 

                                                          ขอแสดงความนับถือ               

 

                                                           (นายอรัญ  ร่วมสุข)

                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้องตี้

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านบ้องตี้

โทร 0-34686-420  

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2557 16.15 น. เปิดอ่าน: 2301 ครั้ง ไอพี:: 106.0.211.0 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แนวปฏิบัติการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรค Covid 19 [03 กุมภาพันธ์ 2564 14.04 น.] [อ่าน 54 ครั้ง]
แจ้งการเปิดเรียนในวันที่่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 [29 มกราคม 2564 17.59 น.] [อ่าน 61 ครั้ง]
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้ง "ปิดการเรียนการสอน" [03 มกราคม 2564 11.14 น.] [อ่าน 46 ครั้ง]
ขอเชิญผู้ร่วมบริจาคหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง [23 สิงหาคม 2563 13.59 น.] [อ่าน 98 ครั้ง]
การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ [10 กรกฎาคม 2563 17.10 น.] [อ่าน 37 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]