โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

สพฐ.ติดตามประเมินผลโครงการอาหาร โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

 

 

                        นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข / นางสาวสิรี สุวรรณศิลป์ สำนักโภชนาการ / ผู้แทนคณะอนุกรรมการดำเนินงาน / ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัด / ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการติดตาม และ นายสุขวัฒน์ นาควัชระ กรรมการและเลขานุการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนปรับจากอัตรา ๑๓ บาท ต่อคนต่อวัน เป็น ๒๐ บาทต่อคนต่อวัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน และมีข้อมูลในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์ในการรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ติดตามและประเมินผลฯ ภาคบ่าย โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ อำเภอบางระจัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้รับการอำนวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลและต้อนรับเป็นอย่างดีจาก สพป.สิงห์บุรี คณะครูและผู้บริหาร    ..................  ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สพป.สิงห์บุรี

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2558 11.27 น. เปิดอ่าน: 378 ครั้ง ไอพี:: 106.0.210.230 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [06 กรกฎาคม 2559 09.48 น.] [อ่าน 234 ครั้ง]
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2558 [10 มิถุนายน 2559 14.56 น.] [อ่าน 128 ครั้ง]
กิจกรรมละเวลาเรียน เพิ่มความรู้ [30 มกราคม 2559 13.44 น.] [อ่าน 354 ครั้ง]
การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [29 กรกฎาคม 2558 13.21 น.] [อ่าน 241 ครั้ง]
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [27 กรกฎาคม 2558 09.21 น.] [อ่าน 191 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]