โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ประกาศศูนย์เรียนรวมโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โรงเรียนบ้านดอนหัววัง โรงเรียนบ้านป่าไคร้ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

            เนื่องด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนศูนย์เรียนรวมโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โรงเรียนบ้านดอน    หัววัง โรงเรียนบ้านป่าไคร้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใกล้หมดวาระในการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ  ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โรงเรียนบ้านดอนหัววัง โรงเรียนบ้านป่าไคร้ ว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนขึ้นทุกปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางรากฐานสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบมีส่วนร่วมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาโรงเรียน ภายใต้การส่งเสริมและการยอมรับในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ในระหว่างวันที่ ๕-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้ ๑) วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน     ๒) วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  รับสมัครทีมคณะกรรมการสภานักเรียน ๓) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและจับสลากหมายเลขทีมผู้สมัคร ๔) วันที่ ๑๒-๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จัดให้มีการหาเสียงของทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งและแถลงนโยบายของทีมผู้สมัคร  ๕) วันที่ ๒๐กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  วันเลือกตั้ง  ************  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BxMiy44qLeOEc1JBVlBudDBtWXc 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2558 12.26 น. เปิดอ่าน: 825 ครั้ง ไอพี:: 182.52.159.230 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าป้ายวิสัยทัศน์ จ านวน 1 ป้าย ส าหรับโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธ [02 กุมภาพันธ์ 2564 09.19 น.] [อ่าน 62 ครั้ง]
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน [01 กันยายน 2563 08.30 น.] [อ่าน 99 ครั้ง]
รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร [23 มิถุนายน 2563 09.19 น.] [อ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรี [04 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น.] [อ่าน 107 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับช [25 ธันวาคม 2562 00.42 น.] [อ่าน 169 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]