โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ
ศูนย์เรียนรวม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โรงเรียนบ้านดอนหัววัง โรงเรียนบ้านป่าไคร้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 วิ

  ศูนย์เรียนรวม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โรงเรียนบ้านดอนหัววัง โรงเรียนบ้านป่าไคร้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านรอบแรก และได้ไปสอบแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 15 คน ดังนี้ 1.ดญ.เกวลิน อินค๊ะสุวรรณ์ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2. ด.ญ.จุฑารัตน์ ฉัตรคำแปง ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3.ดญ.ธัญญาภรณ์ โสภาฮุย ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 4. ด.ญ.นนทวิทย์ วงศ์ประเสริฐ ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 5. ด.ญ.นันทิกานต์ สวยเอี่ยม ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 6.ด.ญ.พิมพ์มาดา ตามเมืองมูล ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 7. ด.ญ.ธัญชนก วันใจ ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 8. ด.ญ.กัญญาณัฐ อุ่นเมือง ช้น.ป.4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 9. ด.ช.ณรงค์ฤทธฺิ์ ติีบปาละ ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 10.ด.ญ.ณัฐนันท์ วังมูล ช้น.ป.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 11. ด.ญ.ธัญญาภรณ์ อินตาโย ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 12.ด.ญ.ธีราพร จัตุจันทร์ ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 13.ด.ญ.ปานทิพย์ แสนคำฟู ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 14.ด.ช.พัชกร อิศรภักดี ช้น.ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 15.ด.ญ. หอมดาว ลุงคำ (กาญจนา : ข่าว / ชไมพร : ภาพ )

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2558 09.19 น. เปิดอ่าน: 269 ครั้ง ไอพี:: 110.171.136.29 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าป้ายวิสัยทัศน์ จ านวน 1 ป้าย ส าหรับโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธ [02 กุมภาพันธ์ 2564 09.19 น.] [อ่าน 62 ครั้ง]
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน [01 กันยายน 2563 08.30 น.] [อ่าน 99 ครั้ง]
รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร [23 มิถุนายน 2563 09.19 น.] [อ่าน 94 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรี [04 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น.] [อ่าน 106 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับช [25 ธันวาคม 2562 00.42 น.] [อ่าน 169 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]