โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเร

ตามที่ได้มีประกาศ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ลงวันที่ 15  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรในวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี นั้น

 

ทางโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ดังนี้

 

เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

001

นางสาวนราพร  ทิพย์วิชัย

 

002

นายไพศาล  แก้วรากมุก

 

003

นายอัครพล  จันทร์แก้ว

 

004

นางสาวรัตนพร  บุญพรม

 

005

นายธนพัฒน์  ศิริชัยนนท์

 

006

นางสาวมณฑิรา  ถานะกอง

 

007

นางสาวปิยนุช  แซ่ยาง

 

 

 

 

ดังนั้นให้ผู้มีรายชื่อ  เข้าทำการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 4  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ถ้าไม่มาทำการสรรหาและเลือกสรร ตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ โดยการสอบภาค ก และ ข (สอบข้อเขียน) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ ภาค ค (สอบสัมภาษณ์)  เวลา 13.00 – 16.00 น. และสามารถเตรียมแผ่นพับแนะนำตนเอง หรือแฟ้มประวัติส่วนตัว มาประกอบการสัมภาษณ์ได้

 

ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

 

 

( นางสาวพรนภา  ประยศ )

ผู้อานวยการโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2562 11.10 น. เปิดอ่าน: 76 ครั้ง ไอพี:: 171.4.237.11 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [28 กุมภาพันธ์ 2563 14.14 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ [01 พฤศจิกายน 2562 11.10 น.] [อ่าน 76 ครั้ง]
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี รับสมัคร บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน [15 ตุลาคม 2562 09.51 น.] [อ่าน 247 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ป [27 กันยายน 2562 14.27 น.] [อ่าน 58 ครั้ง]
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน [04 กรกฎาคม 2562 20.55 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]