โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558

ระดับก่อนประถมศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร  วันที่  27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม  2558
                 เวลา 08.30 - 16.30 น.
                ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

รายงานตัว  วันที่ 8  มีนาคม  2558
                เวลา 09.00 - 16.30 น.
                ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

มอบตัว  วันที่ 15  มีนาคม  2558
                เวลา 09.00 - 16.30 น.
                ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร  วันที่ 6 -10 มีนาคม  2558
                 เวลา 08.30 - 16.30 น.
                ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

รายงานตัว  วันที่ 15  มีนาคม  2558
                เวลา 09.00 - 16.30 น.
                ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

มอบตัว  วันที่ 22  มีนาคม  2558
                เวลา 09.00 - 16.30 น.
                ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร  วันที่ 20 -24 มีนาคม  2558
                 เวลา 08.30 - 16.30 น.
                ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

รายงานตัว  วันที่ 7  เมษายน  2558
                เวลา 09.00 - 16.30 น.
                ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

มอบตัว  วันที่ 8  เมษายน   2558
                เวลา 09.00 - 16.30 น.
                ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

 

หลักฐานการสมัคร
1.  รูปถ่ายขนาด 3*4 เซนติเมตร                                                     จำนวน 3 รูป
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                  จำนวน 1 ฉบับ
3.  สำเนาสูติบัตร                                                                          จำนวน 1 ฉบับ
4.  ใบแจ้งผลการเรียน                                                                   จำนวน 1 ฉบับ
5.  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา                                            อย่างละ 1 ฉบับ
     (กรณีไม่มีสัญชาติให้ใช้บัตรอื่นที่ทางการออกให้)
6.  สำเนาใบมรณบัตร กรณีที่บิดา มารดา เสียชีวิต                             อย่างละ 1 ฉบับ

 


 

 


 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 15.18 น. เปิดอ่าน: 212 ครั้ง ไอพี:: 182.93.201.231 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การอบรมโรงเรียนสุจริต [14 กรกฎาคม 2562 13.56 น.] [อ่าน 34 ครั้ง]
การอบรมการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ [26 พฤษภาคม 2558 13.32 น.] [อ่าน 136 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 [17 กุมภาพันธ์ 2558 15.18 น.] [อ่าน 212 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]