โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

โรงเรียนโป่งเชือกจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนโป่งเชือกจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

 วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย

            - สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
            - สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
            - สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
            - สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
            - แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

          วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู คำว่า  ไหว้ครู  นั้น เป็นถ้อยคำธรรมดาสามัญที่เข้าใจกันอยู่ และทราบถึงความหมายกันเป็นอย่างดี แต่ก็จะขอขยายความคำว่า  ไหว้ครู  เพื่อประกอบความรู้และประดับสติปัญญาตามสมควร

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 08 พฤศจิกายน 2562 22.10 น. เปิดอ่าน: 60 ครั้ง ไอพี:: 115.87.162.99 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2563 [05 พฤศจิกายน 2563 12.50 น.] [อ่าน 11 ครั้ง]
โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 [05 พฤศจิกายน 2563 10.43 น.] [อ่าน 14 ครั้ง]
โรงเรียนโป่งเชือกจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [08 พฤศจิกายน 2562 22.10 น.] [อ่าน 60 ครั้ง]
โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน จัดกิจกรรมวันสำคัญวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา [09 กรกฎาคม 2560 01.07 น.] [อ่าน 256 ครั้ง]
อบรม PLC กลุ่มพัฒนาการศึกษาโนนนาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 [04 กรกฎาคม 2560 14.28 น.] [อ่าน 185 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]