โรงเรียนบ้านผาแล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนต้องของขอบคุณ นางสาวประภัสสร ฟังช้า ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้เข้านิเทศตามโครงการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ทำการนิเทศชั้นเรียนที่มีการจัดการทดสอบระดับชาติทั้ง 3 ห้องเรียนคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3 และ 6 ตามลำดับ ทางผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านผาแลขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้..................................(งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านผาแล)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 16.30 น. เปิดอ่าน: 59 ครั้ง ไอพี:: 202.176.131.84 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การนิเทศ กำกับ และติดตาม DLTV ระยะที่ 3 และการแนะแนวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านผาแล [22 มิถุนายน 2563 21.52 น.] [อ่าน 35 ครั้ง]
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนบ้านผาแล [25 พฤษภาคม 2563 18.42 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
พิธีการมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 [26 มีนาคม 2563 11.39 น.] [อ่าน 49 ครั้ง]
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562 [26 มีนาคม 2563 11.26 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 [26 มีนาคม 2563 11.09 น.] [อ่าน 50 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]