โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

เรื่อง   การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปักชำมะนาวแบบควบแน่น

โดย

   เด็กชายธีรภพ ผ่านเสนา    

เด็กชายชาญณรงค์ ขำคม

เด็กหญิงสุชาวดี จันทร์ส่อง

                                                                           

 

 

 

เรื่อง  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหอม

โดย

เด็กชายปฏิภาณ  ดำบรรณ์  

เด็กชายณฐพงษ์  จันทฤทธิ์

เด็กหญิงนวพรรษ  ศรีสุวะ

 

ครูที่ปรึกษา

นางวิลาวัลย์  ศรมณี

นางธนัชญา  ไชยหงษ์คำ

 

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ปีการศึกษา 2562 วันที่ 8-10 เดือนตุลาคม 2562

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 15.50 น. เปิดอ่าน: 806 ครั้ง ไอพี:: 183.89.82.133 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ [17 ธันวาคม 2562 18.59 น.] [อ่าน 116 ครั้ง]
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง [26 พฤศจิกายน 2562 15.50 น.] [อ่าน 806 ครั้ง]
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [17 ตุลาคม 2562 16.00 น.] [อ่าน 166 ครั้ง]
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง [11 ตุลาคม 2562 05.38 น.] [อ่าน 83 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]