โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

ศรีชมภูเกมส์ 2562
กีฬาภายใน ศรีชมภูเกมส์ ต้านยาเสพติด 2562

วันที่ 27 -28  พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน  ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562   

ภายใต้ชื่อ  ศรีชมภูเกมส์ 2562   วัตถูประสงค์ดังนี้ 

    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา
    4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
    5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

โดย  มี  นายสมยศ  บุตนนท์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาในครั้งนี้  และกิจกรรมนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณคณะครู  นักเรียน  อบต.ศรีชมภู    และ อพปร.ศรีชมภู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน    ขอบคุณครับ

    

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 09.47 น. เปิดอ่าน: 31 ครั้ง ไอพี:: 1.20.168.226 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรม วิ่ง บวร [17 มีนาคม 2563 13.36 น.] [อ่าน 14 ครั้ง]
ค่ายคุณธรรม 2562 [02 มีนาคม 2563 19.33 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
open house ปีการศึกษา 2562 [22 กุมภาพันธ์ 2563 11.21 น.] [อ่าน 59 ครั้ง]
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 [22 กุมภาพันธ์ 2563 10.57 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
เข้าค่ายลูกเสือ ศชว ปีการศึกษา 2562 [08 กุมภาพันธ์ 2563 10.57 น.] [อ่าน 26 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]