โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

PLC ในโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยานี้   ใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษาในการนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ  เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ลงสู่การปฏิบัติทั้งในเชิงการบริหารจัดการและกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยใช้กระบวนการ PLC

  ไฟล์ประกอบ
แบบฟอร์ม PLC
ตัวอย่างการ PLC
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2562 07.43 น. เปิดอ่าน: 227 ครั้ง ไอพี:: 182.53.193.215 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แบบฟอร์มโครงการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 [31 กรกฎาคม 2563 14.21 น.] [อ่าน 50 ครั้ง]
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [09 กรกฎาคม 2563 09.47 น.] [อ่าน 79 ครั้ง]
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา [30 มิถุนายน 2563 10.51 น.] [อ่าน 60 ครั้ง]
ลงทะเบียนยืนยันและมอบตัวนักเรียน ม1และ ม.4 ปีการศึกษา2563 [10 มิถุนายน 2563 07.34 น.] [อ่าน 1034 ครั้ง]
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 [10 มิถุนายน 2563 07.19 น.] [อ่าน 2735 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]