การสอบ pre-o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอนุบาล ได้จัดการสอบ per-o-net ในวันที่ 9 มกราคม 2563  โดยมุ่งให้มีการยกระดับคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   ใน  5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ซึ่งข้อสอบ Pre O-NET ในแต่ละกลุ่มสาระ   การเรียนรู้  จะวัดในตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่ สพฐ. 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2563 15.10 น. เปิดอ่าน: 30 ครั้ง ไอพี:: 223.205.243.76 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุนาลศรีเมืองใหม่ [17 กุมภาพันธ์ 2563 13.33 น.] [อ่าน 13 ครั้ง]
พิธีมอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [17 กุมภาพันธ์ 2563 11.36 น.] [อ่าน 11 ครั้ง]
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [14 กุมภาพันธ์ 2563 16.03 น.] [อ่าน 13 ครั้ง]
ทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษําปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [14 กุมภาพันธ์ 2563 09.50 น.] [อ่าน 5 ครั้ง]
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา [11 กุมภาพันธ์ 2563 08.23 น.] [อ่าน 3 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]