การสอบ pre-o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอนุบาล ได้จัดการสอบ per-o-net ในวันที่ 9 มกราคม 2563  โดยมุ่งให้มีการยกระดับคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   ใน  5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ซึ่งข้อสอบ Pre O-NET ในแต่ละกลุ่มสาระ   การเรียนรู้  จะวัดในตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่ สพฐ. 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2563 15.10 น. เปิดอ่าน: 69 ครั้ง ไอพี:: 223.205.243.76 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา วันที่ 1 กร [17 มิถุนายน 2563 23.04 น.] [อ่าน 45 ครั้ง]
คำแนะนำสำหรับนักเรียนเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 [17 มิถุนายน 2563 22.55 น.] [อ่าน 61 ครั้ง]
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่1 คุณครูวรรณภา นรุณ [06 มีนาคม 2563 14.44 น.] [อ่าน 57 ครั้ง]
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 [04 มีนาคม 2563 22.18 น.] [อ่าน 36 ครั้ง]
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ (ข้อสอบกลาง) ระดับชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5 ปีการศึกษา 2562 [04 มีนาคม 2563 22.14 น.] [อ่าน 123 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]