วันเด็กแห่งชาติ 2563

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อให้เด็กๆ มีความสุข มีความกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรม และให้เด็กทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2563 15.21 น. เปิดอ่าน: 4 ครั้ง ไอพี:: 223.205.243.76 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุนาลศรีเมืองใหม่ [17 กุมภาพันธ์ 2563 13.33 น.] [อ่าน 13 ครั้ง]
พิธีมอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [17 กุมภาพันธ์ 2563 11.36 น.] [อ่าน 11 ครั้ง]
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [14 กุมภาพันธ์ 2563 16.03 น.] [อ่าน 13 ครั้ง]
ทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษําปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [14 กุมภาพันธ์ 2563 09.50 น.] [อ่าน 5 ครั้ง]
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา [11 กุมภาพันธ์ 2563 08.23 น.] [อ่าน 3 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]