โรงเรียนดอนท้าววิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

โครงการประชาธิปไตย 14 ม.ค.63

โครงการประชาธิปไตย ตอนเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ บูรณาการทักษะชีวิตกับกลุ่มกอท. ให้นักเรียนคิดเป็น ทำงานเป็น แก้ปัญหาเป็น ตามนโยบาย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โรงเรียนในโครงการสารสนเทศโรงเรียนนำร่องโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ เพื่อใช้จัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการ (ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านการนเิทศ กำกับ ติดตาม) และโรงเรียน เรียนร่วมระหว่างดอนท้าววิทยา และกระเพรา (DTKP) 14 ม.ค.63

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2563 23.12 น. เปิดอ่าน: 23 ครั้ง ไอพี:: 223.205.250.99 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชุมคณะกรรมการปัจจัยพิ้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 15 ม.ค.63 [16 มกราคม 2563 04.29 น.] [อ่าน 14 ครั้ง]
ยกระดับขยับสี O-NET เป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 14 ม.ค.63 [16 มกราคม 2563 04.10 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
การยกระดับขยับสี NT เป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 14 ม.ค.63 [16 มกราคม 2563 04.00 น.] [อ่าน 16 ครั้ง]
การจัดป้ายนิเทศ 14 ม.ค. 63 [14 มกราคม 2563 23.42 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
โครงการประชาธิปไตย 14 ม.ค.63 [14 มกราคม 2563 23.12 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]