ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี

             ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า  สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นั้น 

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

6

นางสาวสุดาพร กาฬภักดี

 

ทั้งนี้  ให้ผู้มีรายชื่อตามข้างต้นมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในวันที่    ๒๘   มกราคม   2563  เวลา   08.30   น.

                            ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

                                                                  ( นายชินวัจน์ ละออง )
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า             

 

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 29 มกราคม 2563 12.16 น. เปิดอ่าน: 84 ครั้ง ไอพี:: 49.48.228.25 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [18 พฤษภาคม 2564 00.38 น.] [อ่าน 134 ครั้ง]
การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [14 เมษายน 2563 12.44 น.] [อ่าน 208 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า [29 มกราคม 2563 12.16 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 รับสมัครนักเรียน [29 มกราคม 2563 12.08 น.] [อ่าน 267 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]