โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 

          เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพสอดคล้อง                      กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ             พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 นโยบายรัฐบาล                  และกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จึงขอรับนักเรียนเข้าเรียนปีกรศึกษา 2562 ระดับก่อนการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามรายละเอียดดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา(ชั้นอนุบาลปีที่ 1)

คุณสมบัติของเด็กที่จะเข้าเรียน

รับเด็กก่อนประถมอายุ 4-5 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563

          เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดข้าราชการ

          ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

เอกสารที่นำมาสมัคร

          1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

          2.สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ

          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ

          4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัตรของเด็กที่จะเข้าเรียน

อายุย่างเข้าปีที่ 7 (เกิดในปี พ.ศ.2556 ) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา

รับสมัคร วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562

          วันที่ 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

          ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

 

  ไฟล์ประกอบ
เอกสารแนบ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 14.14 น. เปิดอ่าน: 39 ครั้ง ไอพี:: 171.4.238.71 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [28 กุมภาพันธ์ 2563 14.14 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ [01 พฤศจิกายน 2562 11.10 น.] [อ่าน 77 ครั้ง]
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี รับสมัคร บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน [15 ตุลาคม 2562 09.51 น.] [อ่าน 247 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ป [27 กันยายน 2562 14.27 น.] [อ่าน 58 ครั้ง]
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน [04 กรกฎาคม 2562 20.55 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]