มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างใกล้ชิด โรงเรียนบ้านชะอวดจึงกำหนดมาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในโรงเรียน ดังนี้

          ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักตามความเหมาะสม ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา โดยให้ปฏิบัติงานโดยยึดเวลาราชการในขณะปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านหรือที่พักอย่างเคร่งครัด หากมีราชการเร่งด่วน สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่โรงเรียน
ได้ทันที

          ๒. กำหนดให้สถานศึกษาเป็น “เขตควบคุม” ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปก่อนได้รับอนุญาต
และต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

          ๓. การรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน

          ๔. งดดำเนินการใดๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและขอให้ครูเวรได้ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการปิดเรียนเหตุพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ

          ๕. หากมีการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย และจัดที่นั่งให้ห่างกันไม่น้อยกว่า
๓ เมตร รวมทั้งให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

          ๖. ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักและให้ความสำคัญในมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๖.๑ ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

                   ๖.๒ รับประทานอาหารที่ปรุงสุก

                   ๖.๓ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

                   ๖.๔ ระวังการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้อื่น

                   ๖.๕ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

                   ๖.๖ ไม่สัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

                   ๖.๗ พบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการเป็นหวัด ไอ หรือไข้หวัดใหญ่

                   ๖.๘ งดเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง

                   ๖.๙ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

          ๗. ระงับการดำเนินการย้ายเข้า – ย้ายออกนักเรียนไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการ

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 มีนาคม 2563 10.08 น. เปิดอ่าน: 138 ครั้ง ไอพี:: 101.108.233.155 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น [13 พฤษภาคม 2563 08.53 น.] [อ่าน 37 ครั้ง]
ผู้ปกครองนักเรียน ติดต่อครูประจำชั้นเพื่อกรอกแบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศ [10 พฤษภาคม 2563 16.17 น.] [อ่าน 239 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง มาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) [26 มีนาคม 2563 14.35 น.] [อ่าน 85 ครั้ง]
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน [26 มีนาคม 2563 10.08 น.] [อ่าน 138 ครั้ง]
แจ้งเลื่อนสอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการแจ้ง [20 มีนาคม 2563 16.12 น.] [อ่าน 68 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]