เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding
ประกาศโรงเรียนปากชมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกาศโรงเรียนปากชมวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 โรงเรียนปากชมวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศเชิญชวน คลิ๊ก

แบบโรงอาหารขนาด 500 ที่นั่ง คลิ๊ก

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง คลิ๊ก

สรุปรายการปริมาณงานและราคา คลิ๊ก

 

  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๘๘๑๐๘๘ ในวันและเวลาราชการ
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 
อดุลย์ สุชัยราช
(ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ สุชัยราช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 มีนาคม 2563 13.55 น. เปิดอ่าน: 612 ครั้ง ไอพี:: 159.192.136.3 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding [26 มีนาคม 2563 13.55 น.] [อ่าน 612 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]