ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ประกาศโรงเรียนบ้านบ้องตี้

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์

นวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

  ไฟล์ประกอบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 29 มีนาคม 2563 12.45 น. เปิดอ่าน: 88 ครั้ง ไอพี:: 1.20.137.5 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ [29 มีนาคม 2563 12.45 น.] [อ่าน 88 ครั้ง]
ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [27 มีนาคม 2563 21.48 น.] [อ่าน 88 ครั้ง]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารเรียน 212ล./57-ข สำหรับก่อสรา้งในเขตแผ่นดินไหว โดยวิธีประกวดราคาอิ [11 ธันวาคม 2558 07.23 น.] [อ่าน 241 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]