การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก

ประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา-

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖    โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

ข้อ ๑ จำนวนคณะกรรมการ

          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนทั้งสิ้น           คน

ข้อ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

 

(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 

(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง                           

จำนวน  ๑  คน

 

(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู                                    

จำนวน  ๑  คน

 

(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน                        

จำนวน  ๑  คน

 

(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

จำนวน  ๑  คน

 

(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า                             

จำนวน  ๑  คน

 

(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

จำนวน ๑  รูป/คน

 

(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จำนวน  ๑  คน

 

(๙) ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

ข้อ ๓ คุณสมบัติ  อ่านเพิ่มเดิมที่เอกสารแนบไฟล์ประกอบ

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 เมษายน 2563 12.44 น. เปิดอ่าน: 207 ครั้ง ไอพี:: 49.48.224.62 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [18 พฤษภาคม 2564 00.38 น.] [อ่าน 134 ครั้ง]
การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [14 เมษายน 2563 12.44 น.] [อ่าน 207 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า [29 มกราคม 2563 12.16 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 รับสมัครนักเรียน [29 มกราคม 2563 12.08 น.] [อ่าน 267 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]