ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ให้ผู้ที่มีรายชื่อมามอบตัว ในวันที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เ
ม.1 ในวันที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2563
1. ลำดับที่ 1-20 เวลา 08.30 น.
2. ลำดับที่ 21-40 เวลา 10.30 น.
3. ลำดับที่ 41-66 เวลา 13.00 น.
ม.4 ในวันที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2563

หลักฐานการมอบตัว
1.  ระเบียนแสดงผลการเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมฉบับสำเนา จำนวน  1 ฉบับ 
2.  ระเบียนแสดงผลการเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมฉบับสำเนา (เฉพาะ ม.4)
3.  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน , บิดา, มารดา
     และผู้ปกครองกรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา    จำนวน  1 ชุด
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ของนักเรียน, บิดา,
     มารดา และผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)   จำนวน   1 ชุด
5.  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน  จำนวน 1  ฉบับ
    (เอกสารฉบับสำเนาทุกฉบับให้เจ้าของชื่อรับรองสำเนาด้วย)
 
  ไฟล์ประกอบ
โหลดประกาศ
โหลดประกาศ ม ปลาย
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 13.50 น. เปิดอ่าน: 2914 ครั้ง ไอพี:: 101.109.113.78 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียยนหาดใหญ่พิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุรการ [20 มิถุนายน 2563 12.04 น.] [อ่าน 112 ครั้ง]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 [20 มิถุนายน 2563 11.49 น.] [อ่าน 55 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 แบ่งตามห้องเรียน [18 มิถุนายน 2563 19.48 น.] [อ่าน 2037 ครั้ง]
กำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [02 มิถุนายน 2563 15.00 น.] [อ่าน 562 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม [18 พฤษภาคม 2563 13.50 น.] [อ่าน 2914 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]