การนิเทศการศึกษา การเตรียมความพร้อมและทดลองการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓  ได้ดำเนินการออกนิเทศ และติดตาม 

การเตรียมความพร้อมและทดลองการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (Covid ๑๙)

ในวันจันทร์ที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๓

  

        โดย  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.)
 

             นางบุษบา  วงศาโรจน์                  ผู้นิเทศ

             นายชัยธวัช  มีจั่นเพชร์               ผู้นิเทศ

            ว่าที่ ร.ต.วิบูลย์  ชมละม้าย           ผู้นิเทศ

            นางบุบผา บุญพูล                        ผู้นิเทศ

            นางศิริเพ็ญ  ดอกเข็ม                  ผู้นิเทศ

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 01 มิถุนายน 2563 16.42 น. เปิดอ่าน: 30 ครั้ง ไอพี:: 49.230.15.251 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหมันสุนัข-แมว [10 สิงหาคม 2563 11.04 น.] [อ่าน 9 ครั้ง]
การรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น [10 สิงหาคม 2563 09.18 น.] [อ่าน 3 ครั้ง]
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 [24 กรกฎาคม 2563 14.03 น.] [อ่าน 12 ครั้ง]
หน่วยมาลาเรีย [13 กรกฎาคม 2563 23.10 น.] [อ่าน 18 ครั้ง]
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบ้องตี้ โฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิม แวะมาเยี่ยมชมกัน [10 กรกฎาคม 2563 17.49 น.] [อ่าน 18 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]