มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา วันที่ 1 กร

 

 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

…………………………………………………………………………………………………..

          เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ดังกล่าว ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเอง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่ที่เป็นการรวมกันของคนหมู่มาก  และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง

2. แจ้งนักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้งดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

3. ทำความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เปิดประตูหน้าต่างไว้ในช่วงกลางวัน เพื่อให้แสงแดดส่องถึงในพื้นที่ และให้อากาศได้ถ่ายเท

4. โรงเรียนเปิดประตูให้ผ่านเข้า-ออก ทางเดียว คัดกรองผู้ผ่านเข้า-ออกโรงเรียนด้วยการตรวจวัดไข้ และจัดแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการตามจุดต่างๆ

5. ให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทุกคน แจ้งข้อมูลตามความจริงโดยไม่ปิดบังแก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน หรือครูทีปรึกษา และต้องพักสังเกตอาการของตนอยู่บ้านอย่างน้อย 14 วัน

6. รณรงค์ให้นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ที่เข้าภายในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัย

7. งด / เลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน ที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก

8. แจ้งข่าว ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้ตรวจสอบแล้วเป็นอย่างดีแก่นักเรียน ครู และบุคลากรให้ทราบอย่างทันท่วงที

9. จัดให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในโรงเรียน และช่วงปิดภาคเรียน หากไม่มีกิจจำเป็นที่ต้องติดต่อกับโรงเรียน ก็ให้นักเรียนอยู่ในเคหสถาน

10 ให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ถือปฏิบัติตาม

 

  

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2563 23.04 น. เปิดอ่าน: 62 ครั้ง ไอพี:: 182.232.135.124 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา วันที่ 1 กร [17 มิถุนายน 2563 23.04 น.] [อ่าน 62 ครั้ง]
คำแนะนำสำหรับนักเรียนเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 [17 มิถุนายน 2563 22.55 น.] [อ่าน 89 ครั้ง]
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่1 คุณครูวรรณภา นรุณ [06 มีนาคม 2563 14.44 น.] [อ่าน 75 ครั้ง]
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 [04 มีนาคม 2563 22.18 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ (ข้อสอบกลาง) ระดับชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5 ปีการศึกษา 2562 [04 มีนาคม 2563 22.14 น.] [อ่าน 131 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]