การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA (PISA Style Online Testing)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA (PISA Style Online Testing)

โรงเรียนนากระแซงศึกษา  โดยการบริหารของท่าน ผอ.สุนีรัตน์ พวงพั่ว  ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA (PISA Style Online Testing)  ให้กับครูผู้สอน 3 กลุ่มสาระฯ ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์ และภาษาไทย  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563  ณ ห้อง ICT ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ  และเกิดทักษะในการใช้งานระบบข้อสอบ PISA ออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2563 13.39 น. เปิดอ่าน: 102 ครั้ง ไอพี:: 182.232.178.168 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ [30 มิถุนายน 2564 11.22 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนากระแซงศึกษา [30 มิถุนายน 2564 11.16 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
การนำเสนอการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน [30 มิถุนายน 2564 11.08 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร [10 มิถุนายน 2564 10.21 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ [08 มิถุนายน 2564 12.08 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]