โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

จัดทาโครงการจิตอาสาทำลาน BBL
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดยนางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชนอาเภอบ่อทอง จัดทำโครงการจิตอาสาทำลาน BBL เพื่อน้อง ณ โรงเรีย

เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยการมีส่วนร่วมจากองค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นาโดยนายสรวุฒิ เนื่องจานงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการและนายศุภชัย ธาราธนวัตร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานปิดโครงการขอขอบคุณนายเพทาย สุภาผล นายสามารถ จิตร์มั่น นางณัทยา ธาราธนวัตร และนายกัมปนาท พรพรมพินิจ รองนายกอบต.เกษตรสุวรรณ ให้เกียรติมามาร่วมงาน

  ไฟล์ประกอบ
ประชาสัมพันธ์
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 14.43 น. เปิดอ่าน: 164 ครั้ง ไอพี:: 183.89.112.125 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงานวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกาญจนบุรี [08 กันยายน 2563 14.20 น.] [อ่าน 75 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเข [08 กันยายน 2563 14.15 น.] [อ่าน 119 ครั้ง]
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา 2563 [24 สิงหาคม 2563 16.27 น.] [อ่าน 189 ครั้ง]
อบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [24 สิงหาคม 2563 16.22 น.] [อ่าน 78 ครั้ง]
อบรมโครงการสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติด [24 สิงหาคม 2563 16.17 น.] [อ่าน 97 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]