เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
โรงเรียนนาด้วงวิทยา มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นองค์กรคุณธรรม

โรงเรียนนาด้วงวิทยา  มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ร่วมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม ในการซื่อสัตย์ สุจริต จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการดำเนินงาน   ของโรงเรียนนาด้วงวิทยา และเป็นค่านิยมร่วมที่บุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติ        เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยให้มีคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ควบคู่กับกฎและข้อบังคับอื่นๆ 

คลิกดูรายละเอียดฉบับภาษาไทย

คลิกดูรายละเอียดฉบับภาษาอังกฤษ

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 08.26 น. เปิดอ่าน: 33 ครั้ง ไอพี:: 125.25.186.35 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [31 กรกฎาคม 2563 08.26 น.] [อ่าน 33 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]