เจตจำนงสุตริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุตริตของผู้บริหาร

โรงเรียนนาด้วงวิทยา  มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ร่วมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม ในการซื่อสัตย์ สุจริต จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการดำเนินงาน   ของโรงเรียนนาด้วงวิทยา และเป็นค่านิยมร่วมที่บุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติ        เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยให้มีคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ควบคู่กับกฎและข้อบังคับอื่นๆ 

ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับภาษาไทยที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับภาษาอังกฤษที่นี่

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 08.33 น. เปิดอ่าน: 118 ครั้ง ไอพี:: 125.25.186.35 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา [12 เมษายน 2564 15.05 น.] [อ่าน 75 ครั้ง]
รับสมัครนักเรียน และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 [12 เมษายน 2564 15.01 น.] [อ่าน 69 ครั้ง]
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี [31 กรกฎาคม 2563 10.04 น.] [อ่าน 123 ครั้ง]
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น [31 กรกฎาคม 2563 09.22 น.] [อ่าน 131 ครั้ง]
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [31 กรกฎาคม 2563 08.51 น.] [อ่าน 132 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]