O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

คู่มือประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

 

คู่มือประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

 

คู่มือประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

 

คู่มือประชาชน : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

 

คู่มือประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

 

คู่มือประชาชน : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

 

คู่มือประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

 

คู่มือประชาชน : การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม 2563 15.04 น. เปิดอ่าน: 76 ครั้ง ไอพี:: 1.1.138.53 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [05 สิงหาคม 2563 15.04 น.] [อ่าน 76 ครั้ง]
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [05 สิงหาคม 2563 13.19 น.] [อ่าน 74 ครั้ง]
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [05 สิงหาคม 2563 10.42 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [04 สิงหาคม 2563 01.07 น.] [อ่าน 108 ครั้ง]
O27 คู่มือบริหารงานบุคคล [03 สิงหาคม 2563 11.31 น.] [อ่าน 86 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]