ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

   โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  สพป.นศ.4   นำนักเรียนไปประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  ผลการแข่งขันดังนี้

      1. กิจกรรมคัดลายมือ  ป.3  ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้ไปแข่งต่อระดับชาติ ได้แก่ เด็กหญิงฐาณัชชา   ตรีวิจิตร 

      2.  เขียนตามคำบอก   ป.3   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่    เด็กชายพิชญุตม์    เห็นประเสริฐ  

      3. กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ป.3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กหญิงนนทพร   เหมทานนท์

      4.  กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง  ป.6  ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้ไปแข่งต่อระดับชาติ  ได้แก่  เด็กหญิงอัญชิษชา   พิมลศิริผล

      5.  กิจกรรเขียนตามคำบอก  ป. 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่  เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ทิพย์

      6.  กิจกรรมคัดลายมือ  ป.6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงเกศกมล เฉลิมวิริยะวัฒน์

      7.  กิจกรรมเขียนเรืยงความ ป.6 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงพิมวิมล  กำเหนิดทอง

      8.  กิจกรรมแต่งกาพย์ยานี   ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่  เด็กหญิงกัญญาทิพย์  จาทอง

ผู้อำนวยการฝึกซ้อม      ผู้อำนวยการวิเชียร  เพรชรัตน์

ฝึกซ้อมโดย     คุณครูกาญจนา   ปัญญานฤพล

                     คุณครูสุจิตร  ทองศรี

                     คุณครูกัญญาภรณ์  รัศศรี

                     คุณครูจิราภรณ์  ชาญณรงค์

 
 
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2558 10.02 น. เปิดอ่าน: 1482 ครั้ง ไอพี:: 1.0.193.138 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน [20 ตุลาคม 2563 18.13 น.] [อ่าน 567 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [18 ตุลาคม 2563 11.35 น.] [อ่าน 395 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ [15 ตุลาคม 2563 12.11 น.] [อ่าน 452 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(โครงการ English Program) [23 กรกฎาคม 2563 12.29 น.] [อ่าน 72 ครั้ง]
รับรางวัลและเกียรติบัตรการสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ [30 มกราคม 2563 15.47 น.] [อ่าน 145 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]