พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 8  มิถุนายน  2563  โรงเรียนนากระแซงศึกษา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี ท่าน ผอ.สุนีรัตน์  พวงพั่ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา  เป็นประธานในพิธี  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปฏิบัติของไทย  ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนประเพณีอันดีงามให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์  ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้  ได้จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 3 รอบ  เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อย่างเคร่งครัด 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 สิงหาคม 2563 06.23 น. เปิดอ่าน: 18 ครั้ง ไอพี:: 49.230.3.199 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ [30 มิถุนายน 2564 11.22 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนากระแซงศึกษา [30 มิถุนายน 2564 11.16 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
การนำเสนอการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน [30 มิถุนายน 2564 11.08 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร [10 มิถุนายน 2564 10.21 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ [08 มิถุนายน 2564 12.08 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]