โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2558  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558  เวลา  9.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนสวนแตงวิทยา  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขอชาติ  โดยมีนางสุคนธ์  ตีรวัฒนประภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยาเป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งได้มีการจัดประกวดพานไหว้ครูสวยงาม ประเภทพานดอกไม้และพานธูปเทียน  ประกวดการแต่งบทกลอน  เรียงความ  คำขวัญ  วาดภาพ  และการประกวดมารยาทถือพาน

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม  "ฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมกับครูกำนันเกรียง  นักพานิช"  โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  กล่าวคำขอฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมกับครูกำนันเกรียง นักพานิช  ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียนสวนแตงวิทยา 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2558 22.08 น. เปิดอ่าน: 1249 ครั้ง ไอพี:: 125.26.63.74 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย และต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.43 น.] [อ่าน 1021 ครั้ง]
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.38 น.] [อ่าน 243 ครั้ง]
นิเทศติดตามการดำเนินการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [24 กรกฎาคม 2559 11.14 น.] [อ่าน 289 ครั้ง]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.02 น.] [อ่าน 214 ครั้ง]
ค่ายพิกุลสัมพันธ์ "นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 10.45 น.] [อ่าน 253 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]