โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

รางวัลจากการประกวดภาพวาดในโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
ผลการประกวดภาพวาดของนักเรียนโรงเรียนสวนแตงวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2558

     เนื่องด้วยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ได้ดำเนินการจัดโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2558  ณ กองบังคับการกองบิน 7  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี  จังหวัดกระบี่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสแห่งการเรียนรู้ทางทะเลและประสบการณ์นอกชั้นเรียน  สร้างโอกาสทางสังคม  ประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชน  และปลูกฝังจิตสำนึก  หวงแหน  และมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานในการอนุรักษ์มรดกทะเลไทยให้ยั่งยืน  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและนักเรียนดังนี้

          1.  การประกวดนิทรรศการวิชาการ                ภายใต้หัวข้อ  "สัตว์น้ำมีค่าทะเลมีคุณ"

          2.  การประกวดเรียงความ                              ภายใต้หัวข้อ  "อยู่ร่วมกับทะเล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

          3.  การประกวดภาพวาด                                 ภายใต้หัวข้อ  "สายใยชีวิตริมน้ำ"

          4.  การประกวดภาพถ่าย                                 ภายใต้หัวข้อ  "รักษ์น้ำใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

          5.  การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน       ภายใต้หัวข้อ  "สืบสานวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสยามบรมราชกุมารี"

     โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้ส่งครู 1 ท่าน  ได้แก่ นางสาวเกษราพร  แจ่มแจ้ง  และนักเรียน  5 คน  ได้แก่ นางสาวเรณุกา  นาคเกตุอุ่น , นางสาววนิดา  โขนัง , นางสาววิมลฉัตร  ประจุไทย , นางสาวน้ำฝน  เกศศรี  และนางสาวปรางค์ทิพย์  สายหมี  พร้อมทั้งส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดทุกประเภท  โดยในโครงการนี้มีโรงเรียนต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  44  โรงเรียน  ซึ่งผลการประกวดภาพวาดในหัวข้อ "สายใยชีวิตริมน้ำ"  ของนายณัฐวุฒิ  ปัตเวก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  โรงเรียนสวนแตงวิทยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย)  พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท และหนังสือประกาศเกียรติคุณ 

     นอกจากการกิจกรรมการประกวดผลงานประเภทต่างๆ แล้ว  ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  อาทิ  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (walk rally)  การฝึกดำน้ำแบบผิวน้ำ (Skin diving)  การสาธิตการดำน้ำแบบ SCUBA diving  การแสดงประจำกลุมย่อย "ความทรงจำคนรักทะเลไทย"  เยี่ยมชมสุสานหอย 75 ล้านปี  ปฏิบัติการภาคสนาม  "ระบบนิเวศแนวปะการังบริ เวณทะเลแหวกและเกาะห้อง จังหวัดกระบี่"

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 30 มิถุนายน 2558 10.55 น. เปิดอ่าน: 4143 ครั้ง ไอพี:: 202.29.179.62 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รางวัลจากการประกวดภาพวาดในโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ [30 มิถุนายน 2558 10.55 น.] [อ่าน 4143 ครั้ง]
คว้ารางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมเเห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 [29 มิถุนายน 2558 22.58 น.] [อ่าน 154 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]