O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://drive.google.com/drive/folders/1gSdDF9I8yst3juaI91paPmI65Px609Ep?usp=sharing

  ไฟล์ประกอบ
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
ุ6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2563 14.32 น. เปิดอ่าน: 42 ครั้ง ไอพี:: 101.51.215.135 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O1 โครงสร้าง [24 สิงหาคม 2563 16.36 น.] [อ่าน 60 ครั้ง]
O2 ข้อมูลผู้บริหาร [24 สิงหาคม 2563 16.06 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
O3 อำนาจหน้าที่ [24 สิงหาคม 2563 16.03 น.] [อ่าน 36 ครั้ง]
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา [24 สิงหาคม 2563 16.02 น.] [อ่าน 50 ครั้ง]
O5 ข้อมูลการติดต่อ [24 สิงหาคม 2563 15.36 น.] [อ่าน 46 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]