โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

การประเมินเพื่อขอเข้ารับรางวัลระดับภาคระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 27 ส.ค. 2563 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา. รับการประเมินเพื่อขอเข้ารับรางวัลระดับภาคระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากหน่วยตรวจราชการที่ 10

วันที่ 27 ส.ค. 2563 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา. รับการประเมินเพื่อขอเข้ารับรางวัลระดับภาคระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากหน่วยตรวจราชการที่ 10

ณ ห้องวิทยบริการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา  โดยมี นายประวิน  แก้วดวงแสง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และนายวรายุทธ ชาเรืองเดช  รองผู้อำนวยการ สพม.21 เป็นประธานในพิธี  การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่

  1.นายสมาน  บุญจะนะ   รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2

   2. นางสุภาวดี  ปกครอง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

   3. นางณัฐชยา  พรหมสิงห์  ผอ.รร.บ้านปะโค

   4. นางยุพาพรรณ  เกิดเพชร  ผอ.รร.บ้านเชียงกรม

   5.นายอำนวย  เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษา

โดยการประเมินก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสร็จสิ้นลงด้วยดี ขอบอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ที่ได้ช่วยกันอย่างเต็มความสามารถนอกจากนี้ยังมี  คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน  อบต ศรีชมภู ตำรวจอำเภอโซ่พิสัย รพ.สต.ศรีชมภู ผู้บริหารในสหวิทยาเขตโซ่พิสัย - ปากคาด ได้เข้าร่วมในการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้  และ ขอขอบคุณทุกท่านครับ

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 27 สิงหาคม 2563 20.30 น. เปิดอ่าน: 28 ครั้ง ไอพี:: 223.24.152.215 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
อบรมให้ความรู้ จากสถานพินิจ จังหวัดบึงกาฬ [28 สิงหาคม 2563 20.31 น.] [อ่าน 12 ครั้ง]
การประเมินเพื่อขอเข้ารับรางวัลระดับภาคระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน [27 สิงหาคม 2563 20.30 น.] [อ่าน 28 ครั้ง]
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน [14 สิงหาคม 2563 10.52 น.] [อ่าน 16 ครั้ง]
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 [14 สิงหาคม 2563 10.39 น.] [อ่าน 12 ครั้ง]
ประเมินเตียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2563 [14 สิงหาคม 2563 10.29 น.] [อ่าน 9 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]